En teckning
© Pontus Dahlström

The Great Learning Orchestra

I 20 års tid har THE GREAT LEARNING ORCHESTRA - GLO utforskat experimentell musik som ett öppet, inbjudande sätt att nå alla som är intresserade av lj

I gränslandet mellan improvisation och notation uppstår en möjlighet att skapa en musik där alla kan ha en möjlighet att sitta in utifrån sin egen förmåga. GLO består av en adresslista med ca 200 musiker, konstnärer och andra intresserade av ett utforskande av ljud och nya spelsätt.

GLO har samarbetat med en mängd komponister från den experimentella musikscenen och spelat både i konsertsalar och på konsthallar. En stor del av gruppens verksamhet handlar om att skapa intresse för ett lekfullt lyssnande med hjälp av workshops i skolor.

Där erbjuder vi en kombinerad konsert/utställning och workshop med 5 professionella musiker som tar hand om barnen och leder de in i en ny värld av vardagsljud och nya sätt att traktera instrument, eller kanske t.o.m. spela på icke instrument: ett papper, en stol, sin egen röst eller vad som finns tillgängligt.