Domarklubba
© Teater Tribunalen

Teater Tribunalen

Teater Tribunalen är en plattform för filosofiska, konstnärliga och politiska möten och en plats för samtida experimentella scenkonstprojekt.

Teater Tribunalen bildades 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan i Malmö och scen-konstnärer från Dramatiska Institutet.

Det första gruppen gjorde var att ta den gamla biografen LIDO på Södermalm i besittning.

Tribunalen är en politiskt riktad teater.

Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion.

Alla pjäser och all verksamhet Tribunalen tar sig för måste relateras till och polemisera mot samhället och den situation som människor lever i idag.

Tribunalen vill ge en mer komplicerad, komplett och uppriktig bild av verkligheten än den som enkelriktat konsumeras via kvällspressen och förenklade debattprogram i TV.

Vi är moralister i den bemärkelsen att vi tar ställning i samhälleliga skeenden, och pedagoger i det att vi försöker ställa adekvata frågor till publiken om dess verklighet.