Teater Tre

Teater Tre är en av Sveriges mest etablerade teatrar för barn och unga. Mer än 40 fantastiska år har gjort oss till det vi är - barnens bästa teater.

Teater Tre startades 1979 och är en rörelsebaserad visuell teater där rörelse, text och musik blandas.

Vår målsättning är att nå ut till alla barn, oavsett social, språklig eller kulturell bakgrund. Förutom för tusentals barn på vår hemmascen och runt om i världen, har vi genom åren spelat i förskolan, skolan och särskolan, såväl som för barn som nyligen börjat bekanta sig med det svenska språket. Detta görs genom ett universellt scenspråk karaktäriserat av få ord och mycket rörelse.

En barnteaterpralin på Söder, där det skapas högkvalitativ scenkonst för alla mellan 12 månader och 18 år.

Skapande skola med Teater Tre

Vi erbjuder både workshops knutna till en specifik föreställning och specialkomponerade workshops enligt önskemål. I gruppen finns dramapedagoger och mimskådespelare. Vi arbetar med rörelsebaserad scenkonst. 

Möjligt upplägg kan vara att se en föreställning och ha en efterföljande workshop med gruppen med dramaövningar. Vi är flexibla med vårt upplägg.
 
Efterarbete av en konstnärlig upplevelse där syftet är att fördjupa upplevelsen, göra en kollektiv upplevelse individuell. Arbeta vidare med tematik och innehåll i samma syfte som ovan.

Vi har arbetat på olika skolor, exempelvis Ålstensskolan, Alzahraa Academy, Långbroholmsskolan, Rinkebyskolan och Sofia skola. Två av projekten var knutna till en föreställning med workshops. De övriga grundade sig i önskemål från skolan, så som: Vi vill att eleverna får prova på att spela teater. Vi vill jobba ihop grupperna. Vi vill jobba med temasagor och berättande.