Tre personer blåser i instrument
© Paul Mohlin

Teater Sláva

Teater Sláva är en fysisk och musikbaserad teater som gör föreställningar, konserter och pedagogik för barn, unga och vuxna över hela världen.

Teater Sláva är en fysisk och musikbaserad teater som gör föreställningar, konserter och pedagogik fyllt med röst och rörelse för barn som vuxna över hela världen. Teater Sláva arbetar också med musik, dans, folklore, eld och akrobatik.

Teater Sláva är en fri teatergrupp som funnits och odlat sin särart i över 25 år.

Uttrycket är fysisk totalteater där sång, text, rörelse och energi blandas samman i visuellt starka bilder. Vi arbetar mycket med köruttryck i röst och rörelse, och med det solistiska i kontrast. Forskandet i den enskilda mänskliga förmågan och i gruppdynamikens kraft, i samarbetet och utbytet mellan kropp och röst har fört arbetet framåt. Den intensiva närvaron, energin och urkraften i sång och rörelse hjälper oss att komma åt laddningen av ögonblicket då aktör och publik kan mötas.

Att våga utmana oss själva tillsammans med publiken och därmed visa på människans inneboende möjligheter är ett av våra mål.

Till skolorna erbjuder vi en bred repertoar av barnföreställningar och workshops samt skräddarsydda Skapande skola projekt.