Juan José Iragorri och Maria Ericson
© Tänk att du lever,Jac Carlsson

Teater Schahrazad

Teater Schahrazad är en fri professionell teatergrupp som spelar för barn, unga och vuxna.

Teater Schahrazad föreställningar och projekt riktar sig till barn, unga och vuxna. Vi spelar ofta ny och experimentell dramatik och är inriktade fysiska och nya visuella och musikaliska uttryck. Kontinuerligt pågår pedagogiska och folkbildande aktiviteter. Medlemmarna är professionella konstnärer och har stor erfarenhet av Skapande skola och annat pedagogiskt arbete. 


Vår verksamhet startade 1976. Tillsammans ledde Wilhelm Carlsson och Maria Ericson det konstnärliga och administrativa arbetet. Vi var då som nu inriktade på experimentellt och undersökande teaterarbete, på text, kropp och visuella uttryck. Gruppen hade nära kontakt med svensk och internationell forskning inom teaterområdet och turnerade utomlands under 70 och 80-talet.


Föreningen Teater Schahrazad föreställningsarbete var vilande mellan början av 2000 - talet men återupptog sin verksamhet  2O18.


2018, spelades Projekt Simone Weil, nyskrivet drama om den franska filosofen för gymnasieelever och vuxna.


2018 och 2019 spelades Själen va e de? en föreställning om Sonja Åkesson med nyskriven musik samt en poesi- och musikföreställning om, Elsa Grave - 100 år. Bägge föreställningarna spelades runtom i Sverige.


2019, Det sårbara vi-et var ett symposium om demokrati och tolerans som arrangerades i amarbete med Uppsala universitet.


Hösten 2022 har teatern premiär på föreställningen Tänk att du lever av Juan José Iragorri. Projektet är ett samarbete mellan Teater Schahrazad, Juan José Iragorri och Aliasteatern. Projektet har stöd av Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet samt Ax:son Johnsons stiftelse.