Teater Gyllene Draken

Barn och unga behöver reflektera över livets stora frågor. Med teaterns fantasi kan vi göra det tillsammans.

Teater Gyllene Draken är en nystartad teater med säte i Nacka kommun. Teaterns mål är att skapa angelägen teater av högsta konstnärliga kvalitet för barn och ungdomar.

Föreställningarna arbetas fram med omsorg och respekt i nära dialog med sina målgrupper och ska vara tillgänglig för barn och ungdomar i hela landet.

Michael Cocke är Teater Gyllene Drakens konstnärliga ledare. Han har arbetat sedan 1986 som regissör på institutioner och fria grupper. Han har även varit konstnärlig ledare på Folkteatern Gävleborg och Örebro Länsteater.
Teater Gyllene Draken har fått sitt namn efter den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig´s pjäs Gyllene Draken.