En skådespelare på en scen
© Teater De Vill

Teater De Vill

Teater De Vill är en fri teater med en mängd konstnärliga uttryck som funnits sedan 1996.

Teater De Vill är en högproducerande teater som blandar konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det temabaserade och skapar unika projekt.

Det övergripande målet är att producera kultur på hög professionell nivå för barn och unga. Vi strävar efter att involvera och göra målgruppen medskapande i alla verksamhetens delar.

Av, med och för målgruppen är ledstjärna konstnärligt såväl som tematiskt.

Våra pjäser granskar vårt samhälle, dess attityder, strömningar, fördomar och ideal.

Alltid ur ett ungt perspektiv.

I vår Skapande skola-portal finns flera olika workshopspaket som går att beställa både fristående eller med tillhörande teaterföreställning.

Vi kan också skräddarsy utifrån önskemål.

I paketen ryms temabaserade dramaworkshops, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans, mm.