© Teater De Vill

Teater De Vill

Teater De Vill är en fri teater med en mängd konstnärliga uttryck som funnits sedan 1996.

Teater De Vill är en högproducerande teater som blandar konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det temabaserade och skapar unika projekt.

Det övergripande målet är att producera kultur på hög professionell nivå för barn och unga. Vi strävar efter att involvera och göra målgruppen medskapande i alla verksamhetens delar.

Av, med och för målgruppen är ledstjärna konstnärligt såväl som tematiskt.

Våra pjäser granskar vårt samhälle, dess attityder, strömningar, fördomar och ideal.

Alltid ur ett ungt perspektiv.

I vår Skapande skola-portal finns flera olika workshopspaket som går att beställa både fristående eller med tillhörande teaterföreställning.

Vi kan också skräddarsy utifrån önskemål.

I paketen ryms temabaserade dramaworkshops, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans, mm.

Skapande skola med Teater De Vill

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån olika teman, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans mm. Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Professioner inom gruppen
På Teater De Vill finns skådespelare, dramapedagoger, regissörer och dramatiker.

Spetskompetens
Vår konstnärlige ledare är auktoriserad dramapedagog och har stor erfarenhet av att ta fram teaterövningar och workshops för barn och ungdomar och av att arbeta med elevföreställningar. Alla våra skådespelare utbildas till workshopledare när de börjar hos oss.   

Exempel på upplägg
Ett vanligt upplägg är att de ser en av våra föreställningar och sedan jobbar vidare på temat i föreställningen i en eller flera workshops. Under workshopen får de själva testa på att spela teater genom olika teaterövningar. De får även möjlighet att, i små grupper, sätta ihop en egen liten pjäs på några minuter som de visar för resten av gruppen.

Vi är väldigt flexibla och skräddarsyr gärna workshops efter din skolas behov och önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Syftet med våra workshops är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande.