Bild ur föreställningen SERENDIP
© TEATER BARBARA

Teater Barbara

Teater Barbara spelar föreställningar för alla åldrar med huvudfokus på barn och unga - på vår egen scen och på turné över hela landet.

Teater Barbara är en fri teatergrupp som grundades 2003 av Ulf Evrén och Carina Jingrot.

Vår vision är att göra världen lättare att växa i. Vi gör föreställningar för alla åldrar kring ämnen som kommer från sagornas, myternas och legendernas värld, från klassisk litteratur eller aktuella händelser i vårt samhälle. Vår verksamhet riktar sig främst till barn och skolungdomar via rikstäckande turnéer samt på vår egen scen på Pipersgatan 4, på Kungsholmen i Stockholm. Vi framför även öppna föreställningar på kvällar, helger och lov.

Vårt konstnärliga uttryck är en sammansmältning av klassisk teater, mim, musik och rörelse. Teater ska vara underhållande, utmanande och tankeväckande!Med stöd från Statens Kulturråd, Region Stockholm och Stockholms Stad.