© Annika Englund/Konversera

Sverige Berättar

I våra workshops jobbar vi med berättarträffar och intervjuteknik för att samla material till olika sceniska uttryck, t ex monologer och sketcher.

Människan har ett inneboende behov av möten och att utbyta historier. Vi som jobbar inom föreningen Sverige Berättar har sett spännande erfarenhetsutbyten när människor får ta del av varandras historier. I våra tidigare projekt har generations- och kulturgränser suddats ut när unga människor och moderna uttryck får möta äldres historier och anekdoter från andra kulturer. Det blir ett lapptäcke av tidsmässigt och kulturellt blandade berättelser som kan gestaltas genom olika konstnärliga uttryck. Sverige Berättar har sedan starten haft som idé att berätta om Sverige och människorna som bygger vårt samhälle ur ett nära och mänskligt perspektiv. Vi har letat efter de gömda och glömda berättelserna som är en del av vår historia och vår gemenskap. Se vår hemsida för mer om vår verksamhet.