© Strindbergsmuseet

Strindbergsmuseet

Besök författaren August Strindbergs hem i Blå tornet där han bodde de fyra sista åren av sitt liv, 1908 - 1912.

Strindbergsmuseet ligger på Drottninggatan 85 i Stockholm, i det hus August Strindberg kallade Blå tornet och där han bodde de fyra sista åren av sitt liv 1908 - 1912.

Museet består av Strindbergs rekonstruerade sista bostad, en trerummare utan kök, och hans efterlämnade bibliotek med 3000 böcker. I angränsande lokaler finns rum för permanenta och tillfälliga utställningar.

Basutställningen Strindberg i centrum är tematiskt upplagd och handlar om bland annat relationer och kön, Strindbergs intresse för vetenskaper, religioner, konst, fotografi och musik, Strindberg som europé och fredsvän, dramatikern Strindberg.

Museet arrangerar visningar för skolklasser och andra grupper.

Skolverksamheten riktar sig främst till elever på högstadiet och gymnasiet som får lära sig om författarskapet, personen och tiden han levde i.

Även yngre barn kan tillgodogöra sig den hundra år gamla Strindbergsmiljön.

Mysteriet Strindberg är ett kreativt fråge- och pysselhäfte för barn 4 - 10 år. Med det kan du gå på upptäcktsfärd och utforska Strindbergs hem och alla intressanta föremål närmare med hjälp av ficklampa. Hur såg ett hem i Stockholm ut för ungefär hundra år sedan?

Strindbergs lägenhet är ljudsatt. Fångas av och fantisera kring ljuden från omkringliggande bostäder, hästdroskorna utanför på gatan, Strindbergs harklingar och stålpennans rispande läte över Lesseboarket.

Dessutom programverksamhet, stadsvandringar, läsecirklar och workshops.