Strindbergs Intima Teater

Intima Teatern vid Norra Bantorget i Stockholm invigdes 26 november 1907.

Det var författaren August Strindberg och den unge skådespelaren August Falck
som tog initiativet till verksamheten. Man ville starta en internationell försöksteater med Strindbergs egna pjäser på repertoaren.

Konceptet med en litterär scen byggde på förebilder i Frankrike och Tyskland.
Scenen skulle vara liten och intim och inspirera till sceniska experiment.
Hösten 1910 stängdes Intima teatern efter en schism mellan Strindberg
och August Falck.

Strindbergs Intima teater återinvigdes på Strindbergs födelsedag den 22 januari 2003 och i april 2017 tillträdde Anna Pettersson som ny teaterchef.