© Frida K Eriksson

Stockholms Teateria

Stockholms Teateria består av professionella skådespelare, musiker och pedagoger som sätts samman till bästa konstellation inför varje föreställning.

Vi producerar interaktiva föreställningar och musikaliska möten. Vårt motto är att både publiken och vi själva ska få ut mesta möjliga av varje möte.

Vi producerar föreställningar för barn, ungdomar och vuxna.
Vi skriver de flesta av våra föreställningar själva och gör alltid grundlig research bland målgruppen vi ska spela för.

Vi jobbar mycket med interaktivitet och försöker hela tiden utveckla olika former för att få största möjliga engagemang bland publiken.

Vi har ingen fast scen utan turnerar. Våra föreställningar är tillgängliga för alla och vi är anpassningsbara vad gäller spellokal. Vi spelar på stora scener, i klassrum, på bygdegårdar och i gympasalar.

I många av våra föreställningar har vi en pedagogisk tanke, och vi tummar aldrig på den konstnärliga kvalitén.

Som sagt, vårt mål är att både publiken och vi själva ska få ut mesta möjliga av varje möte!