Tecknad bild i färg med en trädstam i mitten och två olika miljöer på sidorna. Till vänster en byggnad och en flicka som lindansar, till höger luftballonger, höghus och ett tält.
© Stadsmuseet i Stockholm

Stadsmuseet i Stockholm

På Stadsmuseet vid Slussen blir Stockholms historia levande och kommer nära. Följ med på en visning eller stadsvandra med oss ute på stan.

Stadsmuseet erbjuder ett brett skolprogram som passar alla åldrar och kan anpassas efter önskemål för alla typer av grupper, från förskola till gymnasium, vuxenutbildning och sfi-klasser.

Följ med oss på en visning inne på museet vid Slussen eller en stadsvandring ute på stan. Vi berättar om Stockholms historia med målet att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram.

Exempel på visningar för skola är: Stockholmsbarn genom historien, Stockholm under 500 år och Industrialiseringen. Vi har även stadsvandringar för skolan såsom lekvandring på Mariaberget, stadsvandring om industrialiseringen och demokrativandring rörande rösträttskampens historia.