Dansa en bok
© Region Uppsala

SFM Performance

Dansa en bok består av projektledare Sophia Färlin-Månsson och danspedagogen Matilda Johansson. Båda utbildade på Stockholms konstnärliga högskola.

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande. Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet. Mer info finns även på på www.regionuppsala.se/dansaenbok

Sophia Färlin-Månsson är utbildad danslärare från bland annat nuvarnade Stockholms konstnärliga högskola. Sophia har frilansat i många år som danspedagog, koreograf och dansare både i Sverige och internationellt. Idag arbetar hon bland annat på Södra Latins gymnasium, Stockholms konstnärliga högskola och med sitt eget företag SFM Performance. Sophia har erfarenhet av flera projekt kring dans som en estetisk läroprocess bland annat är hon en del av EU-projektet Art in Education.

Ett tidigare projekt som Sophia arbetat med heter Knacka på! som utvecklades år 2011 tillsammans med Region Gävleborg. Genom att dansa boken Knacka på! av Anna-Clara Tidholm presenterades ett nytt sätt att kombinera dans och läsinlärning. Sophia besökte 200 förskolor från Ystad till Kiruna. Detta blev startskottet för Dansa en bok.

Matilda Johansson är utbildad vid Balettakademien och numera Stockholms konstnärliga högskola i Stockholm. Hon har många års erfarenhet av dans för barn och unga på bland annat Scenskolan Fejm och Nacka Dans & Teater. För närvarande arbetar Matilda som danspedagog på Balettakademien och Cirkus Cirkör. Matilda har även undervisat barn i Brasilien och på OMI International Art Center i New York. Sedan 2013 är hon en del av NONA danskollektiv.