Sabina har på sig vit skjorta och rock, och står framför en grafittivägg
© Foto: Jon Aagaard Gao

Sabina Wärme

Musiker, kompositör och producent

Sabina Wärme är musiker, kompositör och producent. Hon producerar och skriver musik både för egna projekt och för teater och scenkonst.

Inom ramen för Kulan arbetar Sabina med projektet Den Förbjudna Fruktkolan, som gör musik och spelar interaktiva konserter för barn i förskole- och lågstadieåldern.