© Hugo Röjgård

Ouroboroz

OUROBOROZ & FRÖKEN B utmanar traditioner som liveakt med komplett liveband. Workshops inom rap, text och analog vs digital musik.

De välrenomerade musikerna i bandet Ouroboroz erbjuder en organisk liveproduktion med rapartisten Fröken B. Utöver livespelningar håller även Ouroboroz & Fröken B workshops i inom rap, uttryck och skapande för barn och unga. Medlemmarna i bandet ser du också med artister som Viola Martinsson, Seinabo Sey, Cajsa Siik, Jimi T Saint, Billy Edd, Released Gospel Choir, Emil Assergård, Judith Rindeskog, Guldgossen, Firstnighter med flera.

KONSERT FÖR SKOLOR
Mycket musik som unga lyssnar på idag skapas helt eller delvis på digital väg. Samtidigt erbjuder skolor på alla nivåer utbildningar i mer klassiska instrument som sång, gitarr, bas, piano och trummor. Det finns ett avstånd mellan musiken unga lyssnar på och instrumenten de lär sig behärska. Därför ger Ouroboroz och Fröken B en konsert där klassisk hiphop tolkas av enbart spelade instrument, som kanske Sveriges enda organiska liveakt inom hiphop, i syfte att dels delge barn och unga en konsert av hög kvalitet samt inspirera till eget skapande, oavsett musikalisk bakgrund eller instrumenttillhörighet.


WORKSHOP - GÖR DIN GREJ! 
Gör din grej! är ett projekt med avsikt att inspirera unga att ta plats och det ges i olika former med alltifrån workshops till föreläsningar. Gemensamt för all verksamhet är att den bygger på rap som uttryckssätt. Rap som är ett av hiphopkulturens fyra element är tacksamt att arbeta med när det gäller detta, då det ger utrymme för ett såväl kraftfullt som lekfullt sätt att uttrycka sig på. Fröken B och Ouroboroz vill tillsammans visa på bredden av hiphop och spelad musik, och de levererar en komplett liveshow där hiphop möter liveband och improvisation.


OUROBOROZ WORKSHOP
Vad är digital musik och vad är analog musik? Hör vissa instrument till en viss stil, eller kan man spela alla instrument till alla stilar? I Ouroboroz workshop undersöker vi olika stilar och hur ett band fungerar där deltagarna dirigerar och styr bandet. Bakgrunden till denna workshop finns i skillnaden på de instrument som barn och unga ofta får chans att lära sig, och den musiken de lyssnar på.

Skapande skola med Ouroboroz

Ouroboroz & Fröken B erbjuder musik - liveshow, hiphop spelade på levande instrument - workshop i rap (inklusive skapa egen rap), workshop i digital/analog musik, inklusive att dirigera och leda liveband.

Professioner inom gruppen
Musiker (keys, trummor, slagverk, gitarr, bas, sång, rap),
Ljudtekniker och pedagoger inom fotografi, film, ljusteknik, musik, svenska och engelska.

Spetskompetens
Hiphop, jazz, rock, pop, ljudinspelning, pedagogik, musikal, foto och rörlig bild

Möjligt upplägg
Hiphop konsert med fullt liveband, och välj dina workshops. Gör Din Grej Workshops 70 till 120 minuter (max 4 per dag) och/eller Ouroboroz Workshop 70 till 120 minuter (max 4 per dag). Kombinera fritt eller välj en av dem.Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds  • Bryta normer och föreställningar om vilka instrument som hör till en viss genre.

  • Samarbete genom musikaliskt utövande.

  • Utforska och hitta sitt eget uttryck.

  • Utmana och utforska sig själv genom konstnärliga uttryck.Referenser
Vi har turnerat med workshop och liveshow med stöd av Musikverket för ungdomar på Studiefrämjandets verksamhetslokaler i Umeå och Malmö, som en del i deras ungdomsverksamhet. Detsamma har vi gjort på ungdomsgården Arena.