Lisa och Thomas lyssnar nyfiket ur en röd burk.
© Foto: Alice Östergren Backman

Östergren Backman

Östergren Backman Handelsbolag är musikerna Lisa Östergren & Thomas Backmans gemensamma bolag.

Östergren Backman Handelsbolag fungerar som gemensamt bolag för musikerna Thomas Backman & Lisa Östergren och all deras musikaliska verksamhet, såväl för barn som för vuxna.