© Bravissimo Kulturproduktion

Musikraketen

Interaktiv musikteater med klassisk musik för alla barn 1-6 år!

Musikraketen består av tre stråkmusiker och en dramapedagog. Musikerna framför musiken i den interaktiva konserten och vår dramapedagog fungerar som publikens lots in i musikens värld.

Musikraketens konsert Bravissimo! kan liknas vid en raket i tre sammanlänkade steg: en interaktiv konsert på den egna förskolan, ett webbaserat pedagogiskt material för att utforska musik på förskolan och en avslutande familjekonsert som välkomnar hela familjen till en konsert i en stor konsertlokal -en chans för barn och vuxna att lyssna till klassisk musik tillsammans!

Konserten Bravissimo! är ambulerande och utformad för att möta publiken i en trygg miljö där alla känner sig välkomna. Konserten är utformad för att alla barn på förskolan, oavsett ålder, ska kunna ta del av konserten.

I konserten framförs klassisk musik av Mozart, Bach, Vivaldi, Haydn, Beethoven och Angerer -anpassad för en barnpublik. Vi tränar puls, språk, aktivt lyssnande och får tillsammans höra några av den klassiska musikens mest älskade verk. Här står lyssnandet i fokus och publiken får bland annat öva sig på att sätta ord på sina upplevelser och interagera med musikerna.

På Musikraketens hemsida finns material som syftar till att inspirera till eget skapande, att lyssna och upptäcka. Det interaktiva webbmaterialet är utarbetat för att stimulera barnen att återuppleva delar av konserten. En lärarhandledning är utformad för konserten. Dessutom finns ytterligare material på hemsidan framtaget för pedagogerna för att inspirera till fortsatt arbete med musik och kultur på förskolan.

Musikraketen är en ideell förening vars syfte är att bredda kulturutbudet för barn och unga och verkar för att öka tillgängligheten av musik oavsett publikens ålder eller hemort. Sedan starten 2014 har Musikraketen turnerat runtom i hela landet; från Kalmar i söder till Pajala i norr och spelat för fler än 40 000 barn.

Konstnärlig ledare och producent för Musikraketen är Adina Sabin som även medverkar i föreställningen. Övriga medverkande är musikerna Susanne Francett, violin och Thomas Ringqvist, viola och Ewa Lindberg, dramapedagog.