© Foto: Antonia Sehlstedt

Mikaela Kindblom

Att träna på sin filmkunnighet är oerhört viktigt i vår bildmättade värld. Så låt era elever samtala med en erfaren filmpedagog efter filmen.

Hur samtalar man med eleverna efter en filmupplevelse? Hur pratar man om sina upplevelser, och lär sig lyssna på andras? Vad i ett filmsamtal är egentligen viktigt att ta upp? Film kan vara så mycket: samhällsspegel, tidsdokument, konst, underhållning...
Jag heter Mikaela Kindblom och är en erfaren filmpedagog med inriktning på film och samtal. Jag förbereder gärna samtalet om film så att det kan passa in i din undervisning och möter dina elever i biografen eller i klassrummet.
Min ambition är att dina elever ska via filmsamtalet träna på sin filmkunnighet, få en möjlighet att uttrycka sig och kunna lyssna på varandra, samt förstå något av film som berättelse, konst och historia.