© Jens Sethtzman

MELO Collective

Melo är ett konstnärskollektiv och en produktionsplattform som består av personer med bakgrund inom musik, dans och arkitektur.

Gruppen startade 2005 och verksamheten har sedan dess skiftat mellan olika uttryck och verkat i flera, olika sammanhang.


Melo skapar scenkonstverk, platsspecifika händelser och installationer, vandringar, skivor och workshops och har haft samarbeten med bl.a. Dansens Hus, Weld, MDT, Dansnät Sverige, Konsthall C, NorrlandsOperan, Stockholms Stadsteater och Skarpnäcks kulturhus.


Melo har utvecklat en praktik där vi använder våra olika kunskaper – inom t.ex. koreografi och arkitektur – som metoder i skapandet, men där disciplinerna i sig inte behöver manifesteras som ett specifikt uttryck till exempel dans eller hus och scenografi.


Våra senaste verk har till exempel tagit formen av koreograferade vandringar och ljudarkitektur.


Vi arbetar med föreställningsformat där besökarna befinner sig mitt verket och får en nära och fysisk upplevelse av rörelse, rum , ljud och form.


Scenrum och publikplats löses upp till förmån för en stark upplevelse där åskådaren på ett påtagligt sätt inkluderas i skeendet.


Från att tidigare ha producerat verk mestadels för teaterscenen, har vi mer och mer sökt oss till andra typer av rum och platser.


Vi låter oss påverkas och inspireras av den plats vi arbetar på och väver in det fysiska rummet och dess kontext i verket.


Melo har en jämställd och tvärkonstnärlig arbetsstruktur, där alla är delaktiga i organisatoriskt beslutsfattande, konstnärligt skapande och administrativa uppgifter.


Vi består av tre kvinnor och tre män.


Genusperspektiv är något vi arbetar med kontinuerligt och ständigt för diskussioner kring - i både det konstnärliga arbetet och övrigt arbete som rör verksamheten.


Melo består av Ola Hjelmberg, Louise Hultén, Anders Jacobson,

Melina Mastrotanasi, Josef Palm och Sara Soumah.