© Marabouparken

Marabouparken Konsthall

Marabouparkens pedagogiska verksamhet erbjuder skolan visningar, workshops, Skapande skola-projekt och experimentella pedagogiska verkstadsprojekt.


Monsterklubben, helg- och lovprogram för barn, unga och familjer.