© Långsjö teater

Långsjö teater

Långsjö teater är en  fri professionell teatergrupp, som grundades 2012. Vi producerar scenkonst för barn och vuxna och turnerar över hela Sverige och även internationellt. 

Långsjö teater är en fri professionell teatergrupp, som grundades 2012 och producerar scenkonst för barn och vuxna. Vi turnerar över hela Sverige och även internationellt. Teatern arberar för att, genom scenkonst, skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Långsjö teater strävar efter att vara en kreativ plattform öppen för olika typer av produktioner, samarbeten och utvecklingsprocesser.

Vi har vår identitet i den fysiska teatern och är multidisciplinära. Våra sceniska uttryck innefattar berättande, clown, mask, levande musik, kathakali, dans och fysisk teater. Föreställningarna har ofta en improvisatorisk del och en interaktiv del vilket skapar en unik upplevelse av delaktighet hos publiken. 

Ett av våra kännetecken är att göra grundlig "research" innan varje produktion och arbeta gränsöverskridande med hållbarhetsfrågor genom forskning och scenkonst.

Skapande skola med Långsjö teater

Långsjö teater erbjuder skolor arbete med teater, mim/fysisk teater, mask, musik, dans, improvisation, clownteknik och berättande/storytelling som uttryck. Vi kan erbjuda skräddarsydda workshops och projekt men även våra egna koncept bestående av fristående workshops eller workshops knutna till någon av våra interaktiva föreställningar där eleverna är medskapare. Vid kan också skapa workshops och projekt med fokus på ett visst tema, om skolan efterfrågar det.

Långsjö teater har sin identitet i den fysiska teatern och är multidisciplinära. Interaktion, lek, clown och mask samsas med musik, existentiella frågor, hållbarhet och kathakali- dans i våra projekt. Improvisation är ett viktigt arbetsverktyg för oss och vi arbetar genomgående med utgångspunkt i barnens och ungdomarnas egna kreativitet och skapande. I vårt arbetssätt ingår att ta barns och ungas tankar på allvar och i arbetet utgå från deras egna tankar och perspektiv.

Vår vision är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens och engagemang för hållbarhetsfrågor och arbetar gärna med hållbarhetsfrågor som återbruk, klimat, miljöförstöring, ekologi, biologisk mångfald, nedskräpning och framtidsfrågor med hjälp av scenkonst. Ett av våra kännetecken är att göra grundlig "research" innan varje projekt/produktion och arbeta gränsöverskridande med hållbarhetsfrågor genom forskning och scenkonst.

Inom gruppen finns följande professioner:
Skådespelare, mimare, clowner, dramatiker, dramaturger, regissörer, dansare, koreografer, musiker, maskmakare och scenografer.


Spetskompetenser
Hållbarhetsfrågor, improvisationsteater, mim, clownteknik, storytelling, kathakalidans, Pekingopera, indisk musik, mask, interaktivitet, omskaparprojekt.

Långsjö teater erbjuder Omskaparprojekt - en metod som tagits fram av Omskaparna som är en del av Sveriges Konsumenter. Omskaparna tror att vi tillsammans kan göra mycket. Att vi mitt i osäkerhet och oro inför framtiden tillsammans kan tänka om kring vad som är viktigt på riktigt. Kan vi se den framtid vi drömmer om framför oss, är det också lättare att faktiskt börja göra saker redan nu för att nå dit. Tillsammans vill vi omskapa för en hållbar värld. Läs mer på omskaparna.se

Möjliga upplägg
Vår Saga: Workshop för åk 1-3, åk 4-6


Hur skapar vi vår värld genom berättelser och vilka berättelser vill vi skapa? I VÅR SAGA för skapande skola arbetar vi med berättande och rörelseimprovisation, vi undersöker roller som vi har och roller som vi tar i olika situationer, och roller som vi skulle vilja ha. I workshopform arbetar vi med barnens egna berättelser och tankar om identitet och vem jag är på den här platsen. Som avslutning skapar vi en improviserad saga där barnen är med och bestämmer vad som ska hända i föreställningen.
Vi håller workshop i rörelse, berättande och gestaltning en klass åt gången, med medföl jande lärare. Vi arbetar med olika rollspel där barnen får undersöka roller och identiteter de har och skulle vilja ha. Efter workshoparna spelas en interaktiv föreställning upp där barnen är med och bestämmer plats, roll och identitet på de karaktärer som är med på scen. Vår Saga - Workshoptrailer https://youtu.be/1ebWlBePy8U


På Ön: Workshop för åk 6-9


I denna workshop möter eleverna våra skådespelare och skapar tillsammans med dem bilder av framtida samhällen. I ett dramabetonat rollspel får eleverna gruppvis arbeta med sina egna framtida drömsamhällen. De får sedan presentera sin ö i ett öråd, där de på ett lekfullt sätt lär sig argumentationstekniker och får pröva på att sätta sig in i olika perspektiv och roller. Workshopen kan genomföras separat eller i anslutning till föreställningen PÅ ÖN, som med humor, allvar, luftakrobatik, levande musik, sång, dans och projektioner och i sann shakesperiansk anda bjuder in publiken att delta både genom repliker och genom att hjälpa till att cykla el till lamporna på scenen. På ön - Utdrag ur föreställning https://youtu.be/3fXfIBtzD9k


Draupadis Eld: Workshop för åk Fk-3


Föreställningen DRAUPADIS ELD blandar indisk klassisk musik, berättande, mim och kathakhali (indisk klassisk dans) blandad med hiphop. Den är interaktiv, d.v.s. barnen är med och skapar genom att styra delar av handlingen och behandlar svåra frågor om konflikthantering och att säga ifrån på ett lekfullt sätt där barnens egna tankar tas på allvar. Efter föreställningen börjar workshopen som introducerar indisk musik och dans på plats i spelsalen.
I första delen av workshopen ges en introduktion av de instrument som används under föreställningen - santoor och sitar, och barnen får lära sig ”rappa” rytmer med det indiska trumspråket bols. I den andra delen av workshopen får barnen lära sig danssteg ur den indiska dansen kathakali och lär sig en danskoreografi. Workshopen avslutas med att kombinera de inlärda dansstegen med trumspråket i en liten föreställning där barnen dansar och musicerar tillsammans med musiker och skådespelare.


VIDEOLÄNKAR från flera workshops och projekt:
Don Quijote i Stormen - Workshoptrailer https://youtu.be/UiIFgz5WkD8
Fågeln & havet - Föreställningstrailer https://youtu.be/ABgKPAVvdx0
URKarnas värld - föreställningstrailer https://youtu.be/i3KZOt9uUOg
Esmeralda och draken - utdrag ur föreställning https://youtu.be/2EoGMHCcOnc
Esmeralda och draken - pedagogisk film globala hållbarhetsmålen https://youtu.be/FE0aUnx0B3E