Ett barn spelar klarinett
© Kungliga Operan

Kungliga Operan

Kungliga Operan öppnar operans och balettens värld för barn och unga och ungefär hälften av dem gör det genom skolan.

Unga på Operan producerar opera- och balettföreställningar för barn och unga. Vi erbjuder skolklasser att besöka operahuset under dagtid för att få upptäcka vad som händer bakom kulisserna, möta artister eller ta del av repetitioner och konserter.

Vi gör praktiska workshops med hela klasser ute i skolorna och håller inspirationsdagar för lärare. Vi arrangerar aktiviteter i Operahuset under sport-, påsk och höstlov och bjuder in allmänheten till en eller två Familjedagar varje år som vi genomför tillsammans med en annan avdelning, till exempel Kungliga Baletten, kören, scenteknikerna eller Hovkapellet.

Vi erbjuder också introduktioner för barn till föreställningar som är riktade till unga eller familjer. Unga på Operans verksamhet riktar sig till barn och unga i framför allt åldern 5 år och upp till gymnasiet, men har även vissa samarbeten med universitet och högskola liksom föreställningar som riktar sig till ännu yngre barn.