© Kungliga Operan

Kungliga Operan

Kungliga Operan öppnar operans och balettens värld för barn och unga och ungefär hälften av dem gör det genom skolan.

Unga på Operan producerar opera- och balettföreställningar för barn och unga. Vi erbjuder skolklasser att besöka operahuset under dagtid för att få upptäcka vad som händer bakom kulisserna, möta artister eller ta del av repetitioner och konserter.

Vi gör praktiska workshops med hela klasser ute i skolorna och håller inspirationsdagar för lärare. Vi arrangerar aktiviteter i Operahuset under sport-, påsk och höstlov och bjuder in allmänheten till en eller två Familjedagar varje år som vi genomför tillsammans med en annan avdelning, till exempel Kungliga Baletten, kören, scenteknikerna eller Hovkapellet.

Vi erbjuder också introduktioner för barn till föreställningar som är riktade till unga eller familjer. Unga på Operans verksamhet riktar sig till barn och unga i framför allt åldern 5 år och upp till gymnasiet, men har även vissa samarbeten med universitet och högskola liksom föreställningar som riktar sig till ännu yngre barn.

Skapande skola med Kungliga Operan

Vi erbjuder en bred verksamhet inom områdena musik, dans och drama, både i Operahuset och ute i skolor. Exempel:
  • Workshops inom musik, dans och drama


  • Kulturhistoriska visningar av operahuset med åldersanpassad aktivitet


  • Konserter i Guldfoajén


  • Konserter på skolan


  • Interaktiva klassrumskonserter


  • Föreställningar med fördjupande workshops
Professioner inom gruppen
På Kungliga Operan finns över 100 yrken, som alla samverkar för att skapa scenkonst. I Unga på Operans projekt deltar musiker, sångare, dansare, skådespelare, dramatiker, scenografer, mimare med flera.

Spetskompetenser
Unga på Operans spetskompetens är att få barn och unga att upptäcka, utforska och uppleva konstarterna ifrån barnens perspektiv. Vi har stor erfarenhet av arbete i skapande processer och har särskild kompetens i musik, dans, text och drama, både i fristående projekt och kopplade till en specifik produktion.

Exempel på upplägg
Vi erbjuder både korta samarbeten med något enstaka möte på Operan eller i skolan och mer omfattande projekt över längre tid. Vi gör även projekt där hela skolan samarbetar med oss under ett helt läsår.

Ett kort projekt kan innehålla besök på Operan med guidad visning och till exempel instrumentprovning tillsammans med musiker ur Kungliga Hovkapellet. Det kan även vara workshops på skolan med balett-, dans-, opera- eller dramatiskt tema. Ett längre projekt kan vara det vi kallar ”Poesi och Piano” där eleverna skriver dikter som tonsätts, eller ett nära-musiken-möte med en sångare och en musiker i det vi kallar ”Musiklabbet”.  Vi anpassar verksamheten för att möta skolornas önskemål, och tar fram upplägg i nära dialog med er. Kontakta oss så tar vi fram förslag som passar just er skola och er budget!  

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vårt arbete syftar till att ge eleverna ingångar till konst genom utforskande upplevelser och skapande - att våga höras, synas och bli lyssnad på!

Referenser och goda exempel
Det var inspirerande och stärkande - att inför sina klasskamrater och inför sig själv - få vara, utforska och visa en annan del av sig själv. Att med nya verktyg och uttryck upptäcka sådant som kanske aldrig annars får ta plats, eller som man kanske inte visste fanns.” / Lärare