Barn som dansar.
© Kulturskolan Stockholm

Kulturskolan Stockholm

Kulturskolan erbjuder flera alternativ när det gäller konstnärlig verksamhet i skolan inom musik, sång, dans, cirkus, teater, musikal och konst/media.

Kulturskolan Stockholm har under många år haft nära samverkan med stadens skolor. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen har vi kunnat se hur nya vägar till lust och lärande har utvecklats.

I vår ordinarie verksamhet erbjuder vi terminslånga ämneskurser och kortare kurser i musik, teater, musikal, dans, cirkus och konst och media. Vår verksamhet finns i såväl egna lokaler och i cirka 100 stycken av stadens skolor. För barn och unga med behov av särskilt stöd finns Kulturskolans Resurscenter.