Melody Farshin och flicka
© Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset Stadsteatern Husby

Välkommen till Kulturhuset i Husby! Med tonvikt på kultur för unga mellan 15-25.

Kulturhuset Husby hittar du mitt på Husby torg, i delade lokaler med Kulturskolan. Här kan du ta del av teater, dancehall, aktiviteter, kurser och workshops. Med stark lokalförankring i Järvaområdet och ett brett utbud för alla, men med tonvikt på att vara en mötesplats för unga vuxna mellan 15 och 25 år.

Är du pedagog och ska komma med en ungdomsgrupp till oss? Kulturhuset Husby tar fram lärarmaterial till alla föreställningar och produktioner som visas i Husby. Materialet går att arbeta med både inför och efter ert besök.

Med omkring 3 miljoner besökare om året är Kulturhuset Stadsteatern en av Sveriges mest välbesökta kulturinstitutioner. Här hittar du varje dag, året runt, en mängd olika saker att se, höra, äta, göra och uppleva. Från teater, utställningar och konserter till debatter och massor av kultur och aktiviteter för barn och unga.

Kulturhuset Stadsteatern är en unik plats för kulturevenemang men också ett viktigt rum för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor. Ett brett spektrum av samtal, debatter, föreställningar, utställningar och evenemang i olika genrer pågår året runt.

Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, i Vällingby och i Husby samt i Stockholms parker med Parkteatern sommartid. Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda verksamhet inom teater, litteratur, dans, konst, design, film, musik, debatt, bibliotek och annan kulturell verksamhet samt ansvara för två platser inom stadens fristadsprogram. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare, med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund.