Kulturhuset Skärholmens byggnad upplyst i neon i solljuset med en regnbåge i bakgrunden.
© Markus Gårder

Kulturhuset Skärholmen

Välkommen till Kulturhuset Skärholmen! Ett kulturhus för barn och unga med teaterscen, biograf och multimedialabb.

Ett kulturhus för barn och unga

Mitt på Skärholmens torg ligger ett helt kulturhus för barn och unga mellan 5 och 19 år. Här finns Stadsteatern barn- och ungdomsscen, Skärisbiografen som är Europas enda biograf för barn och unga, och Labbet, en multimediaverkstad där det egna skapandet är i fokus. Allt för att hjälpa Stockholms unga att upptäcka vad kulturen har att ge – på deras villkor.

I husets olika verksamheter finns många olika kompetenser i form av tekniker, scenografer, dramaturger, skådespelare, filmpedagoger, rekvisitörer, belysningsmästare och ljuddesigners och under läsåret erbjuds en stor variation kulturella upplevelser till både offentlig publik och skolklasser.

Kulturhuset Skärholmen ligger 13 minuter från Norsborg och 22 minuter från T-Centralen på röda linje 13. Verksamheten är en del av Kulturhuset Stadsteatern.

Stadsteaterns barn- och ungdomscen

Sedan 2010 har Stadsteaterns scen för barn och unga legat i Skärholmen. Scenkonst i form av teaterföreställningar, dansföreställningar, konserter och mycket mer har intagit scenen genom åren och uppförts för barn och unga i hela Stockholm. Biljetter för skolklasser kostar 50kr/elev och det finns Skapande skola-aktiviteter att boka.

Skärisbiografens filmprogram för skolor

Att se film på bio som barn är en upplevelse som lägger grunden för framtida biobesök och filmupplevelser. Film i skolan är en viktig del i biografverksamheten och här finns filmvisningar för alla åldrar; från förskola till gymnasiet. Utifrån ett barnperspektiv finns ett skräddarsytt filmprogram som tar upp viktiga ämnen och delar av filmhistorien, både på skoltid och fritid. Biljetterna kostar 0-20 kr/elev. Filmaktiviteter för Skapande skola finns att boka.

Labbet

Labbet skapades utifrån ett behov från lokala ungdomar som önskade att det fanns möjlighet att jobba med olika typer av medier och lära sig tekniken för att göra sina röster hörda. Labbet finns till för unga mellan 13 och 19 år som vill testa musikproduktion, foto- och filmredigering eller virtual reality på kvällstid och helger.

Skapande skola med Kulturhuset Skärholmen

Vi erbjuder skolorna en introduktion till skådespeleri och skådespelerikurs med verksamma skådespelare, skapa film med filmskapare, se och samtala om film med skådespelare och regissörer, se film & skådespeleriintroduktion med skådespelare, digitala berättelseprojekt med skådespelare som gör ungas röster hörda, skapa miljöer i VR, Zoom-teater, litterär salong.

På Kulturhuset Skärholmen arbetar skådespelare, regissör, filmpedagog, scenograf, kostymör, ljuddesigner, ljusdesigner, rekvisitör, dekortillverkare. Vi är en del av Kulturhuset Stadsteatern, nordens största kulturhus och har tillgång till deras nätverk, verkstäder och ateljéer.

Spetskompetenser

Film, scenkonst, multimedia, digital innovation, litteratur, berättande, performance, sång, musik.

Exempel på upplägg

Ett möjligt Skapande skola upplägg kan vara ett berättelseprojekt som bevarar lokala historier från ert område och gör ungas röster och upplevelser hörda. Med skådespelares verktygslådor tas ett språng ut i fantasin och utforskar den muntliga berättelsens kraft. Genom lekfulla teaterövningar skapar skådespelarna i grupp tillsammans med eleverna precis som skapandet sker i teaterprocessen.

Med hjälp av teaterns samspel genom lyssnande och improvisation sätts modet och den gemensamma berättarlusten igång. Historierna spelas in under sista mötet på ett lustfyllt sätt och sparas i ett berättelsearkiv. I samarbete med biblioteken nära er kan alla som vill lyssna på historierna från just ert område.

Vi skräddarsyr gärna Skapande skola-projekt som passar just er klass och skola. Vi vill gärna möta era behov och idéer med inspiration och stort engagemang.

Vi använder teaterns kompetenser och verktyg för att berätta med hjälp av kropp, mimik, röst och ord för att ge varje elev modet att berätta sin egen historia.

Referenser

Referenser från lärare som vi samarbetat med tidigare finns vid efterfrågan

Producent

Ewik Rodell, ewik.rodell@kulturhusetstadsteatern.se