© Kompani Kläng

Kompani Kläng

Kompani Kläng är ett cirkus- och musikkompani som blandar livemusik och akrobatik. Gruppen startades för att förstärka uttryck i respektive medlems konstform.

Genom leken vill Kompani Kläng sammanföra musik och akrobatik och trycka på hur viktigt det är att barn får leka. Improvisation är ett ledord i skapandet av föreställningen. Att leka är att improvisera!

Inom gruppen finns stor erfarenhet av att jobba med barn och unga, både genom musik och genom cirkus och akrobatik.

Love Meyerson och Niklas Barnö är utbildade och verksamma musiker/musiklärare, Signe Veinholt och Britta Wålstedt är utbildade och verksamma cirkusartister/cirkuspedagoger.