© KolKo

KolKo-KollektivKompaniet

KolKo- KollektivKompaniet är en plattform för danskonst och pedagogik.

Vi arbetar med uppsökande verksamhet i form av dansföreställningar, workshops och skapande skola där pedagogik och danskonst förenas. Visionen är att tillgängliggöra högkonstnärlig scenkonst där dansen, med sitt fysiska rörelseuttryck, står i centrum. Det kollektiva arbetssättet ger en mångkreativ process där nyfikenheten på målgruppen initierar samarbeten med referensgrupper. Strävan är att skapa aktuella, innovativa och målgruppsnära produktioner.

Skapande skola med KolKo-KollektivKompaniet

Kontakt: Sara Nilsson 073-027 57 68, info@kolko.se


Vad erbjuder du eller ni erbjuda skolorna?
Dansupplevelser och workshops för barn och unga. Skräddarsydda efter önskemål eller befintliga projekt.

Vilka professioner finns inom gruppen?
Samtliga inom KolKo har lärarexamen samt konstnärligt examen i dans med stor erfarenhet av att leda grupper. KolKo-tio års projekt är utformade så att de bemöter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Med tio års bakgrund i läraryrket finns god inblick och förståelse för skolans behov och utmaningar.

Vilka spetskompetenser finns inom gruppen?
Medskapande dansworkshop och danspedagogiska projekt med utgångspunkt i kroppslig rörelse eller önskat tema. Dansfilm som skapas genom ledda dansworkshop på er skola.

Möjligt upplägg
KolKo besöker er skola och låter eleverna klassvis få dansa i grupp och testa eget skapande i ett tryggt och kreativt samarbete. Lektionen filmas och klipps sedan ihop till er egen dansfilm. Ett unikt dansminne i form av en film, att plocka fram och uppleva gång på gång.

Vi skräddarsyr Skapande skola-projekt efter önskemål och behov.

Syftet med de Skapande skola projekt som erbjuds
Sprida rörelseglädje, lust och kreativitet. Stärka gruppen genom kravlöst skapande där alla bidrar med en liten del som resulterar i en större helhet. Genom dansen ge verktyg som stärker Vi-känslan inom gruppen.


Referenser och goda exempel
Återkommande bokning från samma skola ser vi som gott resultat. Vi har flertalet Skapande skola-projekt med goda referenser. I urval: Snösätraskolan, Smedslättsskolan, Engelbrektsskolan.

"Jättekul, glädje, fokus och energi." - Snösätraskolan