Två vitklädda dansare i ett vitt rum. Vitt skirt tyg faller till höger i bild
© Foto: Johan Nilsson

KolKo KollektivKompaniet

KolKo KollektivKompaniet - danskonst för barn och unga

Vi arbetar med uppsökande verksamhet i form av dansföreställningar, workshops och skapande skola där pedagogik och danskonst förenas. Visionen är att tillgängliggöra högkonstnärlig scenkonst där dansen, med sitt fysiska rörelseuttryck, står i centrum. Det kollektiva arbetssättet ger en mångkreativ process där nyfikenheten på målgruppen genererar samarbeten med referensgrupper. Strävan är att skapa aktuella, innovativa och målgruppsnära produktioner.