© Kristian Pohl

Klassiskt Tonande

Klassisk musik och humor i kombination med omsorgsfull pedagogik i ett abonnemang om tre föreställningar. Skapat för barn och pedagoger i förskolan.

Klassiskt Tonande är musik och teater. Ett konsertabonnemang som riktar sig till förskola och skolans lågstadium.
Barnen möter under terminens tre konserter Sveriges ledande klassiska musiker och bekantar sig med många olika musikinstrument. De träffar sina favoriter Tona och Tone, fint gestaltade av mimskådespelarna Helena Björelius och Lena Nilsen som med humor och leklust ledsagar och väcker musikglädje hos både barn och pedagoger.