© Mirja Jauhiainen

Kapsel

Kapsel är ett cirkuskompani fokuserat på artistiska upptäckter, med betoning på objektsmanipulation, musik och vetenskap.

Kapsel har en unik nyfikenhet för världen, med ett bestämt fokus på objektens fysiska egenskaper och dess syfte. Genom att omvandla vardagliga hushållssaker inom cirkuskonceptet kan möjlighet ges till publiken att tillämpa samma typ av flexibla tänkande inom alla områden i livet. Kapsel vill ge publiken en möjlighet att se världen på ett annorlunda vis. Resultatet är förmågan att se alternativ och möjligheter som kanske inte är uppenbara eller avsedda, som sedan leder till en förståelse av mönster, beteenden och vanor- vilket ger publiken en tydlig kontext för konstnärliga diskussioner. erfarenheterna är inte bara konceptuella. Innehållet i varje show är tydliga händelser som inte är karakteristiska, utan snarare konkreta fysiska överraskningar.