Koreograferna Karin Wiklund och Annica Styrke från Johanssons pelargoner och dans
© Foto: Pär Olofsson

Johanssons pelargoner och dans

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp som möter barn och unga i inkluderande scenkonst och danspedagogik.

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp som gillar det breda, snälla och intuitiva. Vi skapar scenkonst där publiken görs delaktig och där fokus ligger på den kroppsliga erfarenheten hos de som deltar. Vårt arbete riktar sig oftast mot barn och unga och vi har ett stort intresse för det pedagogiska mötet, oavsett målgrupp. Sedan 2009 håller vi i workshops, turnerar, föreläser och driver projekt. Vi som grundat och arbetar med Johanssons pelargoner och dans är danspedagoger, koreografer, och dansare.

 

Barn och unga

Största delen av vår verksamhet genomförs för och med förskolor och skolor, där vi bedriver både scenkonstnärliga och pedagogiska projekt, ofta inom Skapande skola. Vi använder vår pedagogiska kompetens för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för publiken att uppleva det vi gör. I den strävan är det också avgörande att möta målgruppen redan i skapandet av föreställningen, genom referensgrupper, provföreställningar och samtal. Vår ambition är att skapa trygga, tillgängliga rum och att bemöta publiken och deltagarna på ett jämlikt och nyfiket sätt. 

 

Deltagarbaserat

Flera av våra verk är deltagarbaserade. De upplevs i små publikgrupper där publiken guidas av en röst i hörlurar. Den här typen av scenkonst ger möjlighet att leka med känslan av att vara inuti och utanför verket på samma gång – att vara både publik och aktör. Deltagarbaserade verk rymmer enligt oss en stor potential eftersom publiken inte enbart betraktar utan är med och förkroppsligar den konstnärliga idéen. På så sätt får de en fysisk erfarenhet som de bär med sig efter att verket är slut. 

 

Flerspråkighet

Mellan 2018-2020 drev vi ett projekt där vi fördjupade oss i flerspråkighet och översatte föreställningen "Koreografin" till 10 språk. Projektets erfarenheter samlades i boken "Antologi för en flerspråkig scenkonst" (red. Haglund, Styrke, Wiklund, 2020). Projektet vidareutvecklades därefter till att innefatta några av Sveriges officiella minoritetsspråk och fler språk tillkommer löpande.