Koreograferna Karin Wiklund och Annica Styrke från Johanssons pelargoner och dans
© Foto: Pär Olofsson

Johanssons pelargoner och dans

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp som möter barn och unga i inkluderande scenkonst och danspedagogik.

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp med över 15 års erfarenhet av scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. Vi skapar scenkonst där publiken görs delaktig och där fokus ligger på den kroppsliga erfarenheten hos de som deltar. Vi har bland annat skapat föreställningen Koreografin (2016), som spelat över 700 gånger både nationellt och internationellt och som blev uttagen till Bibu 2018 samt Ice hot, Tanzmesse och Young Swedstage 2022. Konstnärliga ledare för Johanssons pelargoner och dans är Annica Styrke och Karin Wiklund – koreografer, dansare och danspedagoger utbildade vid Dans- och Cirkushögskolan.

 

Barn och unga

Största delen av vår verksamhet genomförs för och med förskolor och skolor, där vi bedriver både scenkonstnärliga och pedagogiska projekt, ofta inom Skapande skola. Vi använder vår pedagogiska kompetens för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för publiken att uppleva det vi gör. I den strävan är det också avgörande att möta målgruppen redan i skapandet av föreställningen, genom referensgrupper, provföreställningar och samtal. Vår ambition är att skapa trygga, tillgängliga rum och att bemöta publiken och deltagarna på ett jämlikt och nyfiket sätt. 

 

Deltagarbaserat

Alla våra verk är deltagarbaserade eller interaktiva i olika grad. Föreställningarna upplevs i små publikgrupper där publiken på olika sätt är inbjudna att delta. Visionen med våra deltagarbaserade verk är att skapa en ram som publiken känner sig lockad att befinna sig inom, och som ger utrymme för varje person att delta på sitt sätt. Vi vill att våra verk ska ge publiken möjlighet att träda in i situationer där de får uppleva verkligheten på ett annorlunda sätt, som kan få perspektiv att skifta och nya tankar att uppstå. Deltagandet i verket kan vara en möjlighet att uppleva, utforska och omförhandla sin plats i samhället, i det sociala och i historien. Efter föreställningens slut hoppas vi att publiken har ett kroppsligt minne att bära med sig, av att ha förhållit sig till sig själv, till andra och till omgivningen på ett nytt sätt.

 

Flerspråkighet

Mellan 2018-2020 drev vi ett projekt där vi fördjupade oss i flerspråkighet och översatte föreställningen "Koreografin". Den finns nu att uppleva på 18 språk. Varje person väljer själv vilket språk den vill lyssna på.  Med andra ord kan personer som inte talar ett ord av samma språk delta i samma föreställning och mötas på lika villkor. Projektets erfarenheter samlades i boken "Antologi för en flerspråkig scenkonst" (red. Haglund, Styrke, Wiklund, 2020) – en samling nyskrivna texter om flerspråkighet, översättning, makt, identitet och deltagande scenkonst.