Två kvinnliga dansare på en scen, varav  en lyssnar på en gammal radio.
© Ingrid Olterman Dans

Ingrid Olterman Dans

Ingrid Olterman Dans erbjuder ett stort utbud av dansföreställningar och workshops som lockar till kreativitet för barn och unga.

Att inspirera till eget skapande och utforskande hos publiken oavsett ålder är en viktig del i vårt arbete. I föreställningarna för de unga lyfts deras tankar och funderingar fram. Vår målsättning är tillgänglighet och kreativitet. Att nå ut till alla barn, oavsett social, språklig eller kulturell bakgrund med eller utan funktionsvariationer är vårt mål. 

Föreställningar i repertoaren framförs i varierande scenrum såsom på förskolan, anpassad grund- och gymnasieskola, på teatrar, konsthallar och utomhus. Projekt, föreställningar och verkstäder genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, såsom musik, film, litteratur, slöjd/hantverk och scenografi.

Vi arbetar med att utifrån dansens möjligheter presentera scenkonst och genomföra kreativa projekt för den unga publiken. Gruppen erbjuder en verksamhet som rymmer både sceniska föreställningar på turné samt en fördjupad upplevelse av konstformen genom pedagogiska projekt.

Ingrid Olterman Dans (Föreningen Dan Tai) har utifrån dansens möjligheter presenterat scenkonst, och genomfört kreativa projekt för barn och vuxna, sedan 1999. Vi är en ensemble under ledning av Ingrid Olterman som bedriver professionell kulturverksamhet med fokus på barn och unga från 2 år.

Ingrid Olterman Dans är baserad i Stockholm, men är verksam i hela landet och runt om i världen. Vi arbetar aktivt med att erbjuda scenkonst både regionalt och nationellt, i större städer och i glesbygd. Vi har gästspelat i Lettland, Italien, Spanien, Danmark och Sydkorea.

Vår verksamhet drivs med stöd från flera aktörer som Statens Kulturråd, Region Stockholm, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden.

Skapande skola med Ingrid Olterman Dans

Alla våra dansföreställningar kan beställas inom ramen för skapande skola. Våra föreställningar paketeras då med tillhörande dansverkstäder. Ofta skräddarsyr vi dessa projekt efter skolan/förskolans önskemål.Våra dansprojekt kan finansieras av skapande skola-medel och subventioner kan tillgå. Kontakta oss så kan vi guida er att söka möjliga subventioner. Om ni bokar utanför Region Stockholm tillkommer resa, traktamente och logi för de medverkande.

För frågor om skapande skola, ansökningar, stöd vänligen kontakta oss på info@ingridolterman.se.