© Historiska museet

Historiska museet

Boka en visning på Historiska museet. Vi visar unika föremål och berättar om mänskligt liv från tiotusen år tillbaka fram till vår egen tid.

Använd oss för att väcka dina elevers nyfikenhet på historia. Vi gör visningar på plats i museet eller digitalt. Vi anpassar visningarna efter gruppens ålder, språkförståelse och övriga behov.