En robot med rosa händer och en fjäderkompis i famnen
© Harriet Aurell

Harriet Aurell

Harriet Aurell arbetar med rörelser, ljus och ljud som metoder för att göra teknisk kunskap till ett verktyg för skapande verksamhet.

Mina viktigaste utbildningar har varit i konstvetenskap, psykologi och instrumentmakeri men framför allt i utforskandet och experimenterandet med färg, form och rörelse.

 

Konstvetenskapen gav mig boklig kunskap som sedan fick substans i mötet med det egna skapandet.

 

Psykologin lärde mig om människans sätt att hantera sin omvärld, men viktigast av allt har varit att förstå hur viktig individens erfarenhet är, för att kunna ta in kunskap som förmedlas. 
Hur vi även använder de erfarenheter vi bär med oss för att göra oss föreställningar och skapa associationer och fantasier. Det leder till kreativa skapelser som berättar om drömmar och längtan.

 

Instrumentmakarutbildningen gav mig kunskap om tillverkningsmetoder för att åstadkomma de effekter jag eftersträvade i skapande av rörelser, ljud och ljus.

 

Speciellt intresserad har jag alltid varit av barns nyfikenhet och intresse för att skapa och tillskriva objekt ett eget liv. På konstutställning på Artipelag har jag bl.a. gjort interaktiva  "lådor" för de minsta för att testa och prova hur en isbjörns ögon börjar lysa då den blir klappad, en panda klättrar upp i ljuser då man vevar på en vev och hur ljudet av regn låter då man vänder på ett rör.