© Giron Sámi Teáhter

Giron Sámi Teáhter

Vi bedriver professionell scenkonst med den samiska kulturen, identiteten som grund och främja de samiska språken genom att lyfta aktuella frågor.

Giron Sámi Teáhter är en viktig arena för scenkonst och utvecklar scenkonst som främst vänder sig till alla samer.

De olika produktionerna riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Teatern har en repertoar där publiken kan ta del av föreställningar utifrån sitt eget modersmål och sina språkkunskaper.

Det innebär att samiska språk och svenska används som scenspråk. Teatern har egen scen, lokaler och administration i Kiruna.

Teatern har sina rötter till den fria teatergruppen Dálvadis en pionjärverksamhet utan fast scen som spelade på samiska språk med turnéer i Norden, Europa och Kanada. 1992 etablerades Sámi Teáhter och bytte namn till Giron Sámi Teáhter 2009.

Giron Sámi Teáhter är det samiska folkets teater och en angelägenhet för hela Sverige.