Bilden visar en elev som spelar wind chimes med sin fot. I bakgrunden står Lucy Rugman och Emma Nordenstam och assisterar eleverna med olika slagverksinstrument.
© Urban Wedin

Fritt spelrum

De fyra elementen har inspirerat kompositörer genom tiderna och nu får elever upptäcka hur de kan stimulera musikalisk kreativitet.

Fritt Spelrum är ett pionjärprojekt som låter barn och unga med funktionsnedsättningar ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna. Våra professionella musiker och workshopledare är specialister på att musicera tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. Sedan 2017 har vi gjort återkommande projekt runt om i landet och i samarbete med anpassade skolor och den professionella musikvärlden gett utrymme för barnen att skapa, uppleva och kommunicera med musiken som språk. I oförglömliga konserter får barnen uppträda på scen tillsammans med varandra och orkestermusiker.

Initiativtagare till Fritt Spelrum är klarinettisten Lucy Rugman som har stor erfarenhet från liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker. Med musikernas hjälp kan barnen uttrycka sig och vara aktiva medspelare oavsett funktionsvariation eller rörelsehinder.

Fritt Spelrum vill bidra till en musikkultur med betoning på kreativt skapande och att professionella musiker och barn i anpassade skolor tillsammans ska vidga vyerna för vad som är möjligt.