© Martin Skoog

Forum för levande historia

Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från Förintelsen. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en myndighet som arbetar för att stärka arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i skolan.

Vi vänder oss främst till lärare och elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

I vår utställningslokal i Gamla stan tar vi emot lärare och elever i workshopar där vi diskuterar och reflekterar tillsammans med eleverna om bland annat alla människors lika värde, normer och tolerans.