Barn filmar med Ipad och en greenscreen
© Filmlärarna

Filmlärarna

Vi är en filmpedagogisk verksamhet där vi erbjuder workshops i film och media. Varmt välkomna att höra av er med ert Skapande-Skola projekt!

Filmlärarna består av filmpedagogerna Martin Klevegård och Erik Green Petersson. Vi har arbetat med skapande skola sedan 2013 och har en lång och bred erfarenhet av filmpedagogik och att arbeta med barn och unga. Vi arbetar även som lärare i film på kulturskola och utöver vårt filmpedagogiska arbete är vi också verksamma som regissörer, manusförfattare och fotografer.

Vi sätter fokus på filmskapande som en kreativ samarbetsövning där eleverna lär sig att alla i gruppen ska få bidra och bli sedda. Elevernas egna idéer och reflektioner kring sitt arbete är centralt för att väcka skaparglädjen.

Tillsammans har vi genomfört hundratals projekt i grundskolans alla årskurser runt om i landet. Utöver det har vi gjort särskilda satsningar där vi har hållit i workshops för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar boende på SiS-ungdomshem

Med filmregionerna är vi också aktiva i att utveckla filmpedagogikens roll i skolan, ett strategiskt arbete där vi är aktiva i nätverksträffar och har haft fortbildningar för både lärare och pedagoger inom filmpedagogik och filmpedagogiska processer.

Vi har färdiga upplägg, men skräddarsyr gärna efter era önskemål. Alla våra workshops går bra att ämnesintegrera.

Varmt välkomen att höra av dig med ditt Skapande-Skola projekt!

Erik Green Petersson 070-539 41 00, erik@filmlararna.se

Martin Klevegård 070-722 26 05, martin@filmlararna.se

 

Skapande skola med Filmlärarna

Filmlärarna erbjuder workshops i fiktionsfilm, reklam, animation och nyhetsprogram. Vi erbjuder också filmsamtal kopplat till skolbio.