Fem av medlemmarna i Ensemble Yria
© Simon Lingmerth

Ensemble Yria

Grammisbelönade Yria erbjuder musikteater, workshops och musikpedagogiskt material för förskola och skola.

Grammisbelönade Yria är ett kollektiv av musik- och rytmikentusiaster som brinner för barnkultur. De erbjuder interaktiv musikteater och rytmikworkshops på olika teman med tillhörande musikfilmer, musikalbum och musikböcker fulla med kreativa tips. Allt lämpar sig väl inom ramen för skapande skola. Gruppen har ett 100-tal låtar på Spotify och en Youtubekanal, Yrias värld, med massa interaktiva musikvideos som är mycket uppskattade på förskolan och i anpassad skola.

Yria turnerar runt om i Sverige med bas i Stockholm,Telefonplan, där de driver sin kulturscen Bubblan. I ensemblen ingår, Cia Eurenius, Britta Forslund, Sara af Klintberg, Sara Ohlzon, Karin Westberg och Madeleine Wittmark, alla verksamma musiker, skådespelare och musiklärare med rytmikmetoden som gemensam grund.  Med energi, stämsång och känsla för musikäventyret väcker dom frågor, förundran och fantasi hos både barn och vuxna. I musik, med musik, genom rörelse - här skapas förutsättningar för kreativa och konstnärliga möten som väcker självkänslan och det musiska sinnet till liv. Alla får vara med utifrån sina egna förutsättningar och ingen ska lämnas oberörd!

Ta även del av Yrias inspirerande fortbildning i rytmikmetodik. Det är en praktisk workshop som vänder sig till förskollärare och andra pedagoger som vill ha nya kreativa verktyg i sitt arbete med att skapa en levande musikalisk miljö på förskolan eller i annan barngrupp.

 

Utgivet musikpedagogiskt material av Ensemble Yria

  • Upp & Ut! - Musik sagobok, musikalbum och ljudbok (1-6år) GRAMMIS 2022
  • Virvel & Vinda - Musikbok och musikalbum (1-6 år)
  • ZiggaZing - Musikalbum (1-6 år)
  • Nära dig - Musikalbum för de minsta (0-5 år)
  • Sinnenas Spektakel - Musikbok och musikalbum om Våra sinnen. (3-8 år)
  • Längre än längst - Musikbok och musikalbum om Rymden (4-9 år)
  • Hitta rätt! - Musikalbum med handledningshäfte om Barnkonventionen (6-12 år)
  • Flytande Form - Musikbok och musikalbum om Vatten (6-12 år)
  • Youtubekanalen Yrias värld: Interaktiva musikfilmer och teckensånger (1-6 år) 

Musiken kan även hämtas via streamingtjänster, böcker beställs från yria.se

Skapande skola med Ensemble Yria

Yrias rytmikverksamhet med föreställningar, workshops och musikpedagogiskt lämpar sig utmärkt inom ramen för skapande skola. Framförallt kan vi rekommendera föreställningen Hitta Rätt! på tema barnkonventionen. 

Hitta Rätt! är en skol- och familjeföreställning som kommunicerar och synliggör barnets rättigheter på ett för målgruppen begripligt sätt. Med utgångspunkt i barns tankar kring FN:s barnkonvention sammanflätar Grammisbelönade Yria ny musik, rörelse och konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv upplevelse.                

Till föreställningen medföljer ett handledningsmaterial med musik, diskussionsunderlag och kreativa idéer för hur lärare kan utforska och förankra barnkonventionen vidare tillsammans med sina elever. 

Yria erbjuder även en rytmikworkshop kopplad till föreställningen. I musik och rörelse reflekterar artisterna tillsammans med barnen kring sina rättigheter. 

Hitta Rätt! i sin helhet lämpar sig väl inom ramen för Skapande skola. År 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige och skolan har en viktig roll att göra den tillgänglig för både barn och vuxna. Vi hjälper gärna till!