Fem av medlemmarna i Ensemble Yria
© Simon Lingmerth

Ensemble Yria

Grammisbelönade Yria erbjuder musikteater, konserter och musikpedagogiskt material för förskola och skola.

Yria arbetar med konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn och vuxna, runt om i Sverige. Vi erbjuder interaktiva musikspektakel, konserter, rytmikworkshoppar och musikböcker fulla med kreativa tips och inspiration. Huvudsaklig målgrupp barn 0-12 år. Med energi, stämsång och känsla för musikäventyret väcker vi frågor, förundran och fantasi hos både barn och vuxna, ingen lämnas oberörd. I musik, med musik, genom rörelse - här skapas förutsättningar för kreativa och konstnärliga möten som väcker självkänslan och det musiska sinnet till liv.

Yria består av Cia Eurenius, Britta Forslund, Sara af Klintberg, Sara Ohlzon, Karin Westberg och Madeleine Wittmark, alla verksamma musiker, skådespelare och musiklärare med rytmikmetoden som gemensam grund. I musik och rörelse strävar de efter att nå fram till olika individer med olika förutsättningar och vara delaktiga i barnets utveckling till att bli en tänkande, kännande och skapande människa. 

Grammisnominerade Yria arbetar med konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn och vuxna, runt om i Sverige. De erbjuder musikteater och rytmikworkshoppar på olika teman med tillhörande musikböcker fulla med kreativa tips.  Ta även del av Yrias inspirerande fortbildning i rytmikmetoden som vänder sig till förskollärare som vill ha nya verktyg och förutsättningar för en levande musikalisk miljö på förskolan.

Utgivet musikpedagogiskt material av Ensemble Yria

  • Nära dig - Cd med musik för de minsta (0-5 år)
  • Sinnenas Spektakel - Musikbok med Cd om Våra sinnen. (3-8 år)
  • Hitta rätt! - Musikalbum med handledningshäfte om Barnkonventionen (6-12 år)
  • Längre än längst - Musikbok med Cd om Rymden (4-9 år)
  • Flytande Form - Musikbok med Cd om Vatten (6-12 år)

Musiken kan även hämtas via länk eller streamingtjänster