Dockteatern Tittut
© Dockteatern Tittut

Dockteatern Tittut

Dockteatern Tittut gör angelägen och engagerad barnteater av hög kvalitet.

Vår metod är att ge berättelsen ett tydligt fokus och presentera en sak i taget, rent, tydligt och långsamt men ändå rytmiskt.

Allt anpassat för att ge det lilla barnet optimal möjlighet till en stor teaterupplevelse. Vi har med åren kommit att utveckla ett viktigt inslag i teaterupplevelsen hos oss, nämligen mottagandet av barnen i foajén.

Många debuterar som publik hos oss och vi är därför särskilt noggranna med hur en föreställning inleds.

Vår repertoar erbjuder en bredd som spänner över hela fältet från nyskriven, experimentell och konstnärligt undersökande teater till mer traditionella berättarmetoder.

Alltid med en lyhördhet och förmåga att fånga upp barnens reaktioner på föreställningen. Vi gör teater som berättar om livet och om hur det är att vara människa, en liten människa. Föreställningar som återspeglar, kommenterar och diskuterar den tid och det samhälle som våra barn är en del av.

Varje föreställning är en konstnärlig utmaning där vi eftersträvar förnyelse och utveckling, oavsett om det handlar om form, innehåll, metod eller tilltal. Vår teknik är en blandning av dockspel, skådespel, skuggspel och objektteater.

Vår målsättning är att olika sociala, etniska och ekonomiska samhällsgrupper ska finnas representerade i publiken, som karaktärer i våra pjäser och bland medarbetarna. Att finnas på plats för barnen i Tensta är en del i vårt arbete och strävan efter att göra kulturlivet mer tillgängligt för alla.

Vi uppdaterar oss genom utbyte med liknande konstutövare i Sverige och övriga världen. Vi ser det som vårt uppdrag att sprida information om och öka kunskapen om vår konstform utanför vår egen krets och därigenom också höja dockteaterns status i Sverige.

För att bredda användningen av dockor inom teater, dans och konst ordnar vi kurser. Vi vill skapa en återväxt inom vår genre. I detta ingår även det speciella med att göra teater för de minsta barnen.