© Dockteatern Tittut

Dockteatern Tittut

Dockteatern Tittut gör angelägen och engagerad barnteater av hög kvalitet.

Vår metod är att ge berättelsen ett tydligt fokus och presentera en sak i taget, rent, tydligt och långsamt men ändå rytmiskt.

Allt anpassat för att ge det lilla barnet optimal möjlighet till en stor teaterupplevelse. Vi har med åren kommit att utveckla ett viktigt inslag i teaterupplevelsen hos oss, nämligen mottagandet av barnen i foajén.

Många debuterar som publik hos oss och vi är därför särskilt noggranna med hur en föreställning inleds.

Vår repertoar erbjuder en bredd som spänner över hela fältet från nyskriven, experimentell och konstnärligt undersökande teater till mer traditionella berättarmetoder.

Alltid med en lyhördhet och förmåga att fånga upp barnens reaktioner på föreställningen. Vi gör teater som berättar om livet och om hur det är att vara människa, en liten människa. Föreställningar som återspeglar, kommenterar och diskuterar den tid och det samhälle som våra barn är en del av.

Varje föreställning är en konstnärlig utmaning där vi eftersträvar förnyelse och utveckling, oavsett om det handlar om form, innehåll, metod eller tilltal. Vår teknik är en blandning av dockspel, skådespel, skuggspel och objektteater.

Vår målsättning är att olika sociala, etniska och ekonomiska samhällsgrupper ska finnas representerade i publiken, som karaktärer i våra pjäser och bland medarbetarna. Att finnas på plats för barnen i Tensta är en del i vårt arbete och strävan efter att göra kulturlivet mer tillgängligt för alla.

Vi uppdaterar oss genom utbyte med liknande konstutövare i Sverige och övriga världen. Vi ser det som vårt uppdrag att sprida information om och öka kunskapen om vår konstform utanför vår egen krets och därigenom också höja dockteaterns status i Sverige.

För att bredda användningen av dockor inom teater, dans och konst ordnar vi kurser. Vi vill skapa en återväxt inom vår genre. I detta ingår även det speciella med att göra teater för de minsta barnen.

Skapande skola med Dockteatern Tittut

Vi hjälper skolor att sätta upp dock- och skuggspel, tillverka skuggfigurer och dockor till dockspelet. Här på teatern kan eleverna få arbeta med: scenograf, dockmakare, regissör och koreograf.

Exempel på upplägg
Dockmakarworkshop (handdocka eller stavdocka).

Med hjälp av dockans & skuggspelets kreativa formspråk undersöks ett skolämne och genom att eleven utforskar sitt uttryck får hen tilltro till sin kroppsliga kommunikation, varpå skaparglädje frigörs som ger vinster på både individ- och gruppnivå.

Vi är flexibla och skräddarsyr skapande skola projekt i samarbete med skolorna. Rymden är ett uppskattat tema som vi gärna laborerar runt.

Referenser och goda exempel
Bäckahagens skola (september 2019). ”Teatern bidrog till ett lustfyllt lärande om rymden. Huvudpersonens känslomässiga utspel ledde till färdighetsmässiga processer då eleverna skapade egna skuggfigurer. Eleverna fick uppleva, utforska och skapa i en kollektivistisk anda.”

Kontakt
Agneta Attling, 08-669 21 74 eller 08-720 75 88, agneta@dockteaterntittut.se