en bild fullt med färg, kritor, färgtuber för att förmedla att skapande sker
© Den Pedagogiska Designbyrån

Den Pedagogiska Designbyrån

Vi erbjuder workshops i filmskapande, konst och design med barnens egna berättelser och egna skapande i centrum.

Den Pedagogiska Designbyrån grundades 2010 och består av Hanna Andersson, Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg.

Vi arbetar med lärande inom konst, design och media.

Våra uppdragsgivare är framförallt skolor, museer och andra institutioner.

Vi som arbetar med Den Pedagogiska Designbyrån är alla utbildade på Konstfacks Bildpedagogikprogram.

Vi arbetar gärna ämnesintegrerat och i längre projekt.

Stor del av det arbete vi gör i skolorna sker i nära samarbete med de involverade lärarna och bottnar i aktuella kursplaner. Eleverna förankrar sina kunskaper i till exempel svenska, NO, SO och matematik när de fördjupar sig i ämnet genom filmskapandet.

Här kan du se hur en animationsworkshop med oss kan gå till; https://vimeo.com/555671762

Skapande skola med Den Pedagogiska Designbyrån

Animation, Digitalt berättande, Spelfilm, Kollektivt Konstverk, Legotryck, Affischverkstad, Drejning, Transfertryck  

Professioner inom gruppen

Konst/mediepedagoger, specialpedagoger, speciallärare 

Spetskompetens

Pedagoger inom keramik och drejning, textiltryck, screentryck och animation 

Möjligt upplägg

Vårt upplägg anpassas utifrån skolans önskemål, beroende på tid, antal klasser och budget. Ett upplägg kan vara att klassen jobbar en heldag med film. Från introduktion till färdig film och eventuellt en filmvisning. En rolig schemabrytande filmdag!

Vi har många års erfarenhet att jobba med skolor och är flexibla att utforma paket som passar varje klass. Vi jobbar alltid i ett tvålärsystem. 

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds

Det ska vara lustfyllt och inspirerande att lära sig, vi ser till att alla får ta del i skapandeprocessen och känner sig sedda. 

Referenser och goda exempel

Ett citat från en pojke i årskurs 4 som jobbade i ett filmprojekt och gjorde digitala berättelser:

"Det är ett mycket roligare sätt att lära sig på än att sitta i ett klassrum och lyssna på en lärare. För jag tycker nästan att man lär sig bättre eller mer, om vi får gå runt själva och fota och samla fakta å så..”

Se hela filmen här på vår Vimeo: https://vimeo.com/185917424