Den Pedagogiska Designbyråns logga visas i bakgrunden ser man penslar, kritor och andra konstnärliga material
© Den Pedagogiska Designbyrån

Den Pedagogiska Designbyrån

Vi är bildpedagoger som brinner för att alla barn ska få vara kreativa och skapa. Sedan 2010 gör vi workshops i konst, design, film och hantverk.

Den Pedagogiska Designbyrån grundades 2010 av lärarna och bildpedagogerna Frida Lindberg Pozar, Anna-Karin Holtz och Hanna Andersson. 

Vi är ämneslärare i konst, design och media utbildade på Konstfack, och har påbyggnadsutbildning till specialpedagog och speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Under åren har vi vuxit och vi har i nuläget ca 12 pedagoger och andra konst- och kulturskapare knutna till oss.

Vi erbjuder workshops och handledning inom animation, film, konst, design och hantverk. 

Vi riktar oss till hela skolan och förskolan, anpassad grundskola och platser där barn och unga befinner sig på sin fritid. Varje år möter vi många elever inom ramen för Skapande Skola något vi är väldigt tacksamma för!

I våra workshops vill vi främja kreativitet, kommunikation och delaktighet. Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Vi arbetar med elevernas delaktighet utifrån Specialpedagogiska Skolmyndighetens delaktighetsmodell. Delaktighetsaspekterna vi arbetar utifrån är tillgänglighet, tillhörighet, erkännande, autonomi, engagemang och samhandling. En workshop med oss är förutom ett tillfälle för lärande och utveckling också en social situation där alla barn ska må bra och trivas.

Välkomna att höra av er till oss med era frågor och funderingar, hoppas vi ses!