Dansbandets medlemmar sitter på en bänk
© Max Karlsson

Dansbandet

Dansbandet arbetar konstnärligt och pedagogiskt för att tillgängliggöra, aktivera och inspirera människor till skapande och rörelse.

Dansbandet består av Martina Fischer, Love Andersson och Karin Raudsepp. Vi är alla tre dansare och danspedagoger från Umeå, Uppsala, Halmstad och Stockholm och innehar en kandidat i danspedagogik från Stockholms konstnärliga högskola. 

Dansbandet skapar, producerar och genomför dansföreställningar, workshops och communitydansprojekt.