En tiger i svartvitt
© Cirkus Tigerbrand

Cirkus Tigerbrand

Cirkus Tigerbrand gör undersökande och uppsökande teater ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Gruppen bildades 1990.

Den bärande idéen i vårt arbete är att vara i nära kontakt med vår målgrupp under hela arbetsprocessen.

Kontakten sker genom research, referensgruppsarbete, provpublik samt uppföljningssamtal med barnen och ungdomarna efter föreställningen.

Under arbetet med en uppsättning väcks ofta frågor som är angelägna att utforska vidare. Frågorna uppstår ur en samverkan mellan publikreaktionerna, samhällsutvecklingen och vår arbetsmetod. Centrala teman har varit utanförskap samt att skapa tolerans.

Cirkus Tigerbrand har tidigare spelat mest för högstadiet och gymnasiet. Idag är vi en repertoarteater med uppskattade föreställningar för både de minsta barnen ända upptill gymnasieåldern.