© iak

Centrum för dramatik

Hos oss hittar du teater-, film-, webb- och radioverkstäder, stand-up, readings och retorikprojekt - alla med det strukturerade berättandet som grund.

Genom oss får du kontakt med professionella manusförfattare och dramatiker. De som skriver teaterpjäser, tv-serier, långfilmer, radiodramatik och webbisodes.

Många av dem är också utbildade skådespelare, regissörer eller sångtextförfattare.

Barn och unga lever med dramatiken i alla dess former - i tv-serier, film, dataspel eller teaterbesök. Men hur skapar man en dramatisk berättelse?

På vår hemsida www.centrumfordramatik.se finns ett 30-tal workshops kring att skriva dramatik - som att dramatisera en novell, eller att skriva manus för kortfilm eller webb.

Det finns också teaterverkstäder, workshops i readings, retorik och stand-up, studiedagar för lärare och en manusordbok som fritt kan laddas ner och delas ut till klassen.

Vi har drivit ett läsfrämjande projekt som heter Läsa och skriva dramatik i skolan, som fick mycket positiv respons från de lärare och elever som deltog.

Dramatiken har en självklar koppling till handling - och det engagerar alla oavsett individuell språkutveckling. I takt med att medielandskapet förändras blir det allt mer viktigt att unga lär sig hur man berättar på ett effektivt sätt, om dramaturgi, och får inblick i några av berättarknepen. Inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

Vi hjälper gärna till att planera för både enstaka besök och längre projekt, på vår hemsida finns också förslag till upplägg för Skapande skola-projekt.

Våra förmedlande tjänster är kostnadsfria.

Centrum för dramatik är en centrumbildning med anslag från Kulturrådet och Stockholms läns landsting. Vi arbetar i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen.

Välkommen att höra av dig till oss!