© Carl Eldhs Ateljémuseum

Carl Eldhs Ateljémuseum

Skulptören Carl Eldh 1873-1954 var en av Sveriges mest anlitade konstnärer under 1900-talets första hälft.

I mer än tre decennier levde och arbetade han i den ateljé som idag är museum.


Den ovanliga träbyggnaden ritades 1919 av Ragnar Östberg, arkitekten bakom Stadshuset i Stockholm, och rymmer flera hundra verk från Eldhs långa, verksamma liv.


Denna välbevarade miljö har få motsvarigheter i Europa och är därför ett intressant dokument över skulptöryrkets speciella villkor och en framstående konstnärs liv.


Sedan 2006 erbjuder museet även skulpturvandringar i Stockholm under perioden maj-oktober utifrån flera olika teman. Notera att våra skulpturvandringar äger rum ute på stan, inte på museet.


Skulpturvandringen i Humlegården vänder sig till barn och unga och behandlar ett tiotal av parkens skulpturer.