-
© Per Kristansen

Caféz - lek för ändring

En interaktiv musik- och teaterlek för stora som små.

Vi är en fri Teater och lekforskningsverksamhet med bas i Stockholm Södermalm.

Caféz turnerar sedan 2010 i hela Sverige med fria improviserade föreställningar och konstverk för barn och vuxna i alla åldrar.

Publiken är medskapare och själva aktörer i konstverken utifrån var och ens lust och förmåga. Verken skapas här och nu i mötet mellan publik och ensemble och inramas av gruppens egenkomponerade musik och fysiska tablåer.

Vi dyker upp på offentliga platser, besöker skolor och välkomnar publiken till sina egna lokaler på arbetskooperativet Kapsylen för den fria förutsättningslösa leken.

Caféz vill utmana rådande normer och ställa sig kritiska till maktordningar.

Genom frågor skapar vi nya frågor som bara kan besvaras inom varje individ.

Publiken, oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet eller handikapp formulerar svaren utifrån sin egen lust och världsbild.