Bild på Bonniers Konsthalls byggnad
© Bonniers Konsthall

Bonniers Konsthall

Samtidskonsten är en spännande och lustfylld väg för större förståelse om sig själv och omvärlden.

Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser frågeställningar från samtiden. Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Våra utställningar ger er möjlighet att arbeta enligt skolans läroplan och mål inom en rad olika ämnen.

Vi hoppas att få se dig och dina elever på plats i konsthallen. Varmt välkomna!