© Bonniers Konsthall

Bonniers Konsthall

Samtidskonsten är en spännande och lustfylld väg för större förståelse om sig själv och omvärlden.

Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser frågeställningar från samtiden. Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Våra utställningar ger er möjlighet att arbeta enligt skolans läroplan och mål inom en rad olika ämnen.


Bonniers Konsthall erbjuder kostnadsfria visningar till och med åk 3 på gymnasiet, samt för SFI-klasser. Visningens längd är ca 30 minuter, och anpassas efter gruppens förkunskaper och ålder. Max antal deltagare 25 pers/grupp. Vi rekommenderar dock att hålla grupperna mindre för att få möjlighet till ett fördjupat samtal. Det går jättebra att dela upp klassen i två grupper och boka två visningar efter varandra.


Våra skolvisningar hålls av våra konsthallsvärdar. Alla värdar är verksamma konstnärer eller konstvetare och ger en unik infallsvinkel på våra utställningar. Elevernas egna kommentarer och tankar är en viktig del av visningen, där mötet och samtalet kring konst får en central roll.


Utanför öppettid tar vi ut en avgift på 1000 kr inkl. moms för att täcka våra merkostnader.


Kontakta oss för att komma överens om en tid!


Öppettider

Onsdag 12-20, torsdag-söndag 12-17


För bokning och information vänligen kontakta:

Sara Källsner, 08-736 42 66

visning@bonnierskonsthall.se


Vi hoppas naturligtvis att få se dig och dina elever på plats i konsthallen!

Varmt välkomna!