Biografen Zitas entré.
© Folkets Bio

Biografen Zitas filmpedagoger

Zitas filmpedagoger erbjuder Filmföreläsningar och Film & samtal.

I dagens alltmer bildcentrerade värld är förmågan att förstå och kritiskt värdera bilder oerhört viktig. Bilderna är så självklara i våra liv att vi knappt tänker på dem, därför är det viktigt att bli medveten om deras påverkan. Bildning i bild är en kritisk fråga för demokratin. På biografen Zita sätter vi filmen i ett större sammanhang. Filmens formspråk och berättande samt frågor om skolans värdegrund är i fokus. Vi diskuterar normer, identitet, genus, jämställdhet, källkritik och källtillit, demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs vid elevernas egen medverkan i diskussion och analys av ämnet.

Filmföreläsningar och Film & Samtal hålls klassvis i biografsalong.

Kontakta Zitas filmpedagog Anna Söderberg för information om bokning, program och priser.