© Below Zero

Below Zero

Below Zero är ett nyetablerat kompani inom den samtida cirkusen vars mål är att främja och utveckla den skandinaviska cirkusscenen.

Below Zero började som en fysisk manifestation av ett behov för något nytt på den skandinaviska cirkusscenen.
Hösten 2018 hade kompaniet gått från vaga idéer till tre projekt i uppstartsfasen.

Kompaniets namn är inspirerat av cirkusartistens förmåga att se viktlös ut i sina rörelser, flygande nästan som fallande snöflingor, får tiden att verka
frusen och vikt icke-existerande.
En kan inte se förbi att kompaniet är skandinaviskt och att namnet och refererar till att nästan sju månader om året så är temperaturen bokstavligen under noll.

Det kalla vädret formar kompaniets artistiska uttryck då skapandet av värme och mänsklig kontakt på många sätt är karaktäristiskt för Below Zero. Även om Below Zero är baserat i Stockholm så arbetar vi globalt och försöker på bästa sätt att ta kulturen till landsbygden av alla nationer, då mycket kultur har en tendens att bara nå de större städerna. Vi vill vara närvarande på båda platser.

Välkommen till något annorlunda.

Skapande skola med Below Zero

Vill era elever öva upp sin tillit, samarbets- och kommunikationsförmåga, lära sig ett nytt språk och på köpet lära sig grunder i nycirkus?

Professioner inom gruppen
Cirkusartister

Spetskompetens
Akrobatik, jonglering, parakrobatik, lindans, dans, fysisk teater, performance, erfarenhet av framtagande av elevföreställningar i cirkus. 

Möjligt upplägg
Eleverna får träna sin tillit, samarbetsförmåga, sin uppmärksamhet och lyhördhet med hjälp av cirkus och teaterinspirerade övningar. De får prova på grunderna i jonglering, parakrobatik och akrobatik. De får öva på att kommunicera på olika sätt och även lära sig ett nytt språk, jongleringsspråket ”Siteswop”. De får utmana sin kreativitet och med hjälp av jongleringsspråket skapa egna jongleringskoreografier.

Vi är flexibla och skräddarsyr Skapande skola-projekt i samarbete med skolan.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Övningar inom samarbete-, tillit- och kommunikation. Gruppstärkande övningar.