Bondegatans Underjordiska Scen
© BUS

Barnens underjordiska scen BUS

Interaktiv lekteater för både barn och vuxna, ålder 0 - 100 år.

Vad är BUS? Bus är en känsla av lek, autenticitet. humor, kontakt, kreativitet o uppror.

Barnens Underjordiska Scen BUS är en teaterverksamhet i Stockholm som är uppbyggd utifrån denna energi. BUS grundades 1998 arbetar sedan dess med konst, musik, dans och teater på ett annorlunda sätt. Verken växer fram i långa bågar genom kaos och lek. Publikens närvaro och medverkan vävs in i den konstnärliga processen. Föreställningarna förändras ständigt och blir till levande teaterinstallationer. Sedan starten har BUS skapat ett tjugtal större scenkontsverk bland annat Troll 1 2 & 3, Grymt 1 & 2, Drömt 1 2 3 & 4, NUcirkus i Underjorden och på turne, Leka Världen på turne, Det är synd om människorna Ett Drömspel, Dreamplay, Alice i Underjorden, Play Shakespeare, Offelias Kloster mm. Alla verk har spelats utsålt och återkommande i flera år och olika versioner. 2023 fyller BUS 25 år och ger Kalas i många olika skepnader.